دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

Additional Training Resources (1)
Download additional training resources http://lutherragsdale.com/shop/
Agent Business Plan (3)
Platinum Agent business plan
Agent Resources (8)
Download Agent Resources
Approved Vendors List (1)
Approved Vendors
Billing Information (0)
Downloadable Billing Information
Closing Instructions (4)
Coaching Instructions (2)
Agents in the coaching program
Earnest Money Security Deposits (4)
Trust account
Platinum Free Leads (1)
Platinum Semi Custom website (1)
Complete this form to start your Platinum website
Prospecting website for Top Producers (1)
Sample Contracts (10)
Sample contracts and examples
Top Producer Tuesdays (0)
Training Manuals (2)
Agent manuals for training

محبوب ترین دانلودها

Common Resources
Important agent resources for doing business as a Platinum Agent
اندازه فایل: 155 kB
Agent Training Manual
Training Manual for new Platinum Agents
اندازه فایل: 1.52 MB
10 Step transaction list
10 quick steps to the perfect transaction.
اندازه فایل: 1.3 MB
Agent business plan
Platinum Real Estate Million Dollar Producer business Plan.
اندازه فایل: 56.3 kB
Company Logo
All agents should use this logo on all advertising.
اندازه فایل: 919 kB